המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה היינו המרכז היחיד שמאגד ומחפש מידע לגבי היהודים שחיו בצפון אפריקה.

אנו מקווים שתמצאו את המידע המופיע באתר כמועיל ועוזר.